Rozmiar: 47737 bajtów

Mój herb Miłoszyc

Onegdaj przy dyskusjach związanych z utworzeniem miasta Jelcz-Laskowice, dyskutowaliśmy w gronie ówczesnych "ojców miasta" o najbardziej odpowiednim dla niego herbie. Zwyciężyła koncepcja dyrektora JZS - Jana Dalgiewicza i herb J-L mamy jaki każdy widzi. Że nie była to koncepcja najszczęśliwsza i uniwersalna świadczą losy fabryki na cześć której wmontowano w herb Jelcza-Laskowic koło kierownicy samochodowej.
Ale przy tej okazji uświadomiłem sobie, że moja rodzinna miejscowość MIŁOSZYCE takich problemów mogłaby nie mieć o ile wziąć pod uwagę jej historię (wielowiekowa własność biskupstwa wrocławskiego) i tarczę herbową zawieszoną nad ołtarzem głównym kościoła parafialnego.
Tarcza ta zawiera w sobie zarówno umieszczonego w centralnym miejscu piastowskiego białego orła (bez korony) na czerwonym tle, jak również czeskie lwy, klucz Piotrowy i czarnego orła śląskiego. Cały przekrój historii śląska.
Stąd koncepcja mojego herbu dla Miłoszyc.

Dawne nazwy i rodowód wsi Miłoszyce

Olezci - 1245 r., Mileschit - ok. 1305 r., Melaschitz - 1337 r., Meleschwitz - 1795 r., Meleschwitz (1360 - Meleschicz) - 1845 r., Meleschwitz - 1876 r., 1905 r., 1930 r., Fünfteichen - 1939 r.
Etymologia nazwy wsi nie ustalona.
Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy 9 sierpnia 1245 roku w dokumencie papieża Inocentego IV, w którym potwierdza on stan posiadania biskupstwa wrocławskiego, w tym wieś Olezci (Miłoszyce). Ponownie nazwa miejscowości pojawia się jako Meleschit około 1305 r. w Liber Fundationis. W 1337 roku król Jan czeski zatwierdza Thammowi von Stertza wszystkie prawa do Miłoszyc, których udzielił mu wcześniej książę Henryk VI. Kościół parafialny wymieniony po raz pierwszy w akcie notarialnym wystawionym w Oleśnicy w 1399 roku. Obecny, barokowy zbudowany w 1. 1714-1715.
W posiadaniu biskupstwa wrocławskiego pozostaje wieś do czasów sekularyzacji majątków kościelnych na Śląsku, tj. do 1810 roku.

Webmaster: Jerzy, Wojciech Urbaniak A.D.2007.01.07