Plan rozmieszczenia i stanu zabudowań Miłoszyc od roku 1946 do ok. 1960


Jest to plan interaktywny, kliknięcie na dowolnym jego fragmencie powoduje przeniesienie do powiększenia.
W miarę możliwości czasowych będę go uzupełniał i opisywał, tak aby powstał obraz zasiedlenia wsi w tamtych czasach, kształt urbanistyczny i stan zabytków.
Taka sama interaktywność dotyczy poszczególnych obiektów na powiększeniach - planach szczegółowych, jak np. szkoły, kościoła, cmentarza, nieistniejącego pomnika żołnierzy z I wojny światowej, obozu "Fünfteichen" itp.
Dokładność w odtworzeniu obrazów z czasów bezpośrednio po II wojnie zależeć będzie w dużej mierze od chęci udzielenia mi pomocy przez ludzi posiadających fotografie, dokumenty i wiedzę o tamtych czasach. Zapraszam do wspólnego dzieła jakim będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń obrazu pierwszych lat życia w Miłoszycach przybyłych w 1945 roku osadników.
Zapewniam, że każda osoba współpracująca jako współautor w tym dziele - zostanie na Jej życzenie odnotowana.

Jerzy, Wojciech Urbaniak
02.08.2006 r.

Miłoszyce po roku 1946

Centrum Strefa B Strefa C Strefa D - DOMKI Strefa E - LAGRY Legenda

Do strony głównej


Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 12.08.2006r.