Tereny północne Miłoszyc od strony Wrocławia w 1946 r.

Tereny północne Miłoszyc od strony Wrocławia w 1946 r.

Numeracja orientacyjna nie musi odpowiadać tej z ksiąg meldunkowych

Mieszkańcy ul. Polnej:

Mieszkańcy ul. Wrocławskiej:

Strefa B

Do strony głównej