Tereny południowe Miłoszyc od strony Laskowic w 1946 r.

Tereny południowe Miłoszyc od strony Laskowic w 1946 r.

Numeracja orientacyjna nie musi odpowiadać tej z ksiąg meldunkowych

Mieszkańcy ul. Bocznej:

Mieszkańcy ul. Ogrodowej:

Mieszkańcy ul. Wrocławskiej:

Strefa C

Do strony głównej