Teren byłego obozu KL Fünfteichen w 1946 r.

W tej strefie zabudowy Miłoszyc w roku 1946 nie było budynków mieszkalnych.
Pokazany na planie budynek, to była komenda SS obozu pracy KL Fünfteichen zajmowany wówczas (do roku 1948) przez wojsko sowieckie. Później w okresie funkcjonowania w Miłoszycach Państwowego Gospodarstwa Rolnego (teren byłego obozu był w jego zarządzie) wykorzystywany na mieszkania pracownicze. W tym też okresie część budynku strawił pożar. W czasie odbudowy zmieniono oryginany dach dwuspadowy na płaski i taki jest stan dzisiejszy. Aktualnie budynek zamieszkany.

Strefa E - Lagry

Do strony głównej