Rozmiar: 7187 bajtów

MIŁOSZYCE - kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja,

kościół przed 1960 r.

Krótka historia, plany i widoki kościoła
Historia parafii w Miłoszycach - Proboszcze po roku 1945
Cmentarz parafialny


W tylnej ścianie kościoła wmurowana jest XIX wieczna tablica poświęcona ówczesnemu proboszczowi. Na przedniej stronie wmurowana jest tablica upamiętniająca niedawno emerytowanego proboszcza a jednocześnie dziekana.
Rozmiar: 60569 bajtów
Grobowiec za kościołem mieści szczątki hr. Saurmy i jego małżonki.
Obok znajduje się część jednego z grobowców Rozmiar: 68335 bajtówbędącego pozostałością po cmentarzu, który istniał przy kościele.
Najcenniejszym odnotowanym zabytkiem ruchomym jest kamienna, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem pochodząca z XIV wieku, Rozmiar: 83748 bajtówstojąca przed kościołem parafialnym w Miłoszycach. Najczęściej gotyckie Madonny z Dzieciątkiem na ręku rzeźbiono w drewnie. Za podstawę służył im sierp księżyca, lew, czasami jakaś ludzka postać, a kobieca sylwetka była łagodnie wygięta w kształcie litery "S." Jest to styl określany mianem "Madonny na lwie." Madonnę z Miłoszyc wyrzeźbił jakiś nieznany artysta śląski w kamieniu. Jest to unikalny przykład wolno stojącej kamiennej rzeźby gotyckiej. Wysokość rzeźby wynosi około 160 cm. Proporcje sylwetki nie są zachowane, ale to często występująca cecha malowanych lub rzeźbionych postaci ludzkich w okresie średniowiecza. W XVIII wieku postawiono ją na kamiennym cokole, na którym stoi do dzisiaj. Rzeźba jest tak cenna, że wpisano ją do rejestru zabytków ruchomych.
Do wartych odnotowania zaliczyć można usytuowane w otoczeniu kościoła pw. św. Mikołaja rzeźby kamienne:
Rozmiar: 81986 bajtów- św. Józef i grupa Ukrzyżowania ze św. Józefem, koniec XIX w.,
Rozmiar: 29321 bajtów- kapliczka przydrożna murowana, styl ludowy, szkoła śląska, 1860-1870,
Wewnątrz kościoła:
- ołtarze boczne - drewno, polichromia w stylu barokowym. Datowane na początek XVIII wieku.
- Balaski - drewno, barok, początek XVIII w.
- Misa chrzcielna - miedź, barok, początek XVIII w .
- Konfesjonały - drewno, barok, początek XVIII w.
- Obrazy - św. Alojzy Gonzaga, św. Mikołaj, św. Marcin, barok, początek XVIII w.
Posługę zakonną przy opiece nad kościołem sprawują miejscowe Siostry z domu zakonnego elżbietanek.

CZASY PONIEMIECKIE (po roku 1945)


Powojenny okres w polskiej historii parafii w Miłoszycach zaczął się wraz z przyjazdem w połowie 1945 r. grupy przesiedleńców z Kulikowa leżącego po północnej stronie Lwowa.
Wraz z tą grupą przyjechał Ksiądz Kanonik Aleksander SINKOWSKI ur. 03.01.1889 r, zm. 12.12.1951 r.
Jako jedyny z miłoszyckich proboszczów leży pochowany na cmentarzu parafialnym.


Nagrobek pierwszego powojennego proboszcza.

Ciąg dalszy w opracowaniu


Galeria foto


Do strony głównej


Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 02.05.2006r.