Bonifratrzy w Wikipedii

Historia folwarku oraz szpitala Zakonu Bonifratrów w Miłoszycach

W chwili obecnej brak mi informacji o początkach obecności Ojców Bonifratrów w Miłoszycach. Być może byli Oni jednak obecni już na początku XX wieku, kiedy zbudowali niewielki szpital zakonny.
W celu zapewnienia zaplecza dla szpitala we Wrocławiu prowincja nabywa w roku 1927 przyległą do kościoła posiadłość ziemską w Miłoszycach, w której ginie rozstrzelany przez rosyjskich żołnierzy pod koniec wojny jeden z braci. Po przeciwnej do zabudowań folwarcznych (dworskich) stronie ul. Ogrodowej posiadali działki rolne na których uprawiali zioła i rośliny lecznicze. Na wiosnę 1946 r. zostali Oni wywłaszczeni i wysiedleni a Ich folwark w Miłoszycach zajęła Jednostka KBW Wojska Polskiego.
Prawdopodobnie dawny szpital Zakonu Ojców Bonifratrów z Wrocławia to dzisiejszy dom zakonny Sióstr Elżbietanek.
Siostry elżbietanki pełniły w szpitalu bonifratrów rolę personelu pielęgniarskiego i technicznego. Historia szpitala braci bonifratrów zakończyła się z chwilą wysiedlenia sióstr elżbietanek z tego obiektu w końcu lat czterdziestych XX w.

Dom zakonny
Ciąg dalszy w opracowaniu


Do strony głównej


Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 02.08.2007r.