Rozmiar: 8207 bajtów

UNIWERSYTET OPOLSKI

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

Instytut Studiów Edukacyjnych

Katedra Pedeutologii

 

Agnieszka Krawczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH W LATACH 1945-2003

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
dra Ferdynanda Mielczarka

Opole, 2003

Rozmiar: 8207 bajtów


SPIS TREŚCI


cz.1

Rozdział I
Organizacja placówki

 • Geneza
 • Dzieje i rozwój szkoły w latach 1945-2003
 • Przypisy do rozdziału I

Rozdział II
Podstawy materialne szkoły

 • Warunki lokalowe szkoły w latach 1945-2003
 • Wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • Przypisy do rozdziału II

cz.2

Rozdział III
Uczniowie

 • Liczba uczniów
 • Wyniki nauczania
 • Organizacje uczniowskie
 • Absolwenci
 • Przypisy do rozdziału III

cz.3

Rozdział IV
Kadra nauczycielska

 • Dyrektorzy szkoły
 • Charakterystyka zespołu nauczycielskiego
 • Funkcjonowanie rady pedagogicznej
 • Przypisy do rozdziału IV

Rozdział V
Współpraca szkoły ze środowiskiem

 • Ogólna charakterystyka współdziałania szkoły z rodzicami
 • Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
 • Przypisy do rozdziału V

Zakończenie


Do góry strony

Rozmiar: 1878 bajtów

Napisz do mnie

Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 04.10.2003r.